Klager over anvendelse af tvang under indlæggelse på en psykiatrisk afdeling behandles af de lokale psykiatriske patientklagenævn, der er oprettet i hver region. Tvangsindgreb er indgreb, som du ikke har givet samtykke til.

Du kan klage over:

 • Tvangsindlæggelse
 • Tvangstilbageholdelse
 • Tilbageførsel til en psykiatrisk afdeling
 • Tvangsbehandling
 • Tvungen opfølgning efter udskrivning
 • Tvangsfiksering
 • Anvendelse af fysisk magt, herunder indgivelse af beroligende medicin
 • Beskyttelsesfiksering
 • Anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse
 • Personlig skærmning, der uafbrudt varer mere end 24 timer
 • Aflåsning af døre i afdelingen 


Du kan få bistand til at klage af den patientrådgiver, du har fået beskikket i forbindelse med tvangsindgrebet. Du eller din patientrådgiver kan anmode afdelingen om at indbringe klagen for patientklagenævnet.

Klage over nævnets afgørelse
Hvis du ønsker at klage over en afgørelse truffet af dit lokale psykiatriske patientklagenævn, skal du sende din klage/anmodning til det lokale psykiatriske patientklagenævn. Nævnet vil så sørge for, at din klage bliver forelagt den rette instans.

Flere oplysninger
Du kan finde flere oplysninger om din mulighed for at klage over anvendelse af tvang i psykiatrien på Nævnenes Hus.

Kontakt

Skriv til Ledelsessekretariatet

For spørgsmål vedrørende hjemmesiden kan du skrive til os via borger.dk.

Mail: psykiatrisocial@rm.dk