Din klage skal sendes til Styrelsen for Patientklager

Klagen skal være indsendt inden to år efter, at du første gang fik mistanke om eller burde have fået mistanke om svigt i behandlingen. Klagen skal dog senest være indsendt fem år efter, at behandlingen fandt sted.

Valg mellem to klagemuligheder


Du har selv indflydelse på, hvordan din klage behandles. Din klage kan enten udløse en eventuel kritik af den pågældende sygehusafdeling, klinik el. lign. eller udløse en eventuel kritik af en eller flere konkrete sundhedspersoner. Det afhænger af dit valg.

Hvis du ikke ønsker, at en eventuel kritik skal rettes mod enkelte sundhedspersoner – men mod det pågældende behandlingssted – afgøres din klage af Styrelsen for Patientsikkerhed. Klager over aktindsigt i patientjournaler afgøres dog altid af Styrelsen for Patientsikkerhed 

Hvis du ønsker, at en eventuel kritik skal rettes mod en eller flere konkrete sundhedspersoner, afgøres din klage af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.

Hvis du er i tvivl om dit valg


Hvis du er i tvivl om, hvad du skal vælge, kan du søge vejledning på patientkontoret eller hos Styrelsen for Patientklager 


Kontakt

Skriv til Ledelsessekretariatet

For spørgsmål vedrørende hjemmesiden kan du skrive til os via borger.dk.

Mail: psykiatrisocial@rm.dk