Du kan klage over den behandling, du selv har modtaget. Du kan også ved fuldmagt lade en anden person, f.eks. en pårørende, en advokat, eller en forening klage på dine vegne. På samme måde kan du klage på vegne af en patient, hvis du får fuldmagt fra vedkommende.

Som forældremyndighedsindehaver kan du desuden klage over en behandling, dit barn har modtaget. Børn, der er fyldt 15 år, kan dog normalt selv klage.

Hvis du er nærmeste pårørende til en afdød patient, kan du normalt også klage over den behandling, som afdøde modtog. De nærmeste pårørende vil som regel være afdødes ægtefælle, forældre eller børn.

Kontakt

Skriv til Ledelsessekretariatet

For spørgsmål vedrørende hjemmesiden kan du skrive til os via borger.dk.

Mail: psykiatrisocial@rm.dk