Du kan klage over den sundhedsfaglige virksomhed, hvis du mener, at der har været svigt i behandlingen. Sundhedsfaglig virksomhed omfatter bl.a.:

  • Undersøgelse
  • Fastlæggelse af, hvad du fejler (diagnose)
  • Behandling
  • Genoptræning
  • Pleje
  • Information om og samtykke til behandling
  • Aktindsigt i patientjournaler m.v.
  • Sundhedspersonernes tavshedspligt
  • Sundhedspersoners udfærdigelse af erklæringer 


Når du klager, tager en uafhængig myndighed stilling til, om der er grundlag for at kritisere den behandling, du har modtaget. Det vurderes ud fra normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Der tages ikke stilling til, om du har modtaget den bedst mulige behandling.

Der tages heller ikke stilling til, hvilken behandling du eventuelt fremover bør modtage.