Som modtager af sundhedsfaglig behandling, er du omfattet af en offentlig erstatningsordning kaldet Patienterstatningen. Ordningen dækker, hvis du kommer til skade i forbindelse med behandling

For mere information se følgende links:

http://www.rm.dk/sundhed/behandling/patientkontoret/erstatning/

www.patienterstatningen.dk