Er der forhold, du ikke er tilfreds med, har du mulighed for at klage.

Brug menuen til venstre for at få mere at vide om mulighederne. 
 
Hvis du vil klage over den faglige behandling eller over tilsidesættelse af patientrettigheder, skal du klage til Styrelsen for Patientklager

Du klager ved at udfylde et skema, som ligger på www.borger.dk under Sundhed og sygdom/ Klage over sundhedsvæsenet 

Styrelsen for Patientklager vil afvise klagen, hvis den sendes pr post eller mail fra borgere, der ikke er fritaget digital post eller som ikke kan fritages fra at benytte det digitale klageskema på grund af alder, sygdom eller sprogvanskeligheder.

Regionens patientkontor kan hjælpe dig med at formulere en klage, ligesom de kan vejlede og informere om patientrettigheder mere bredt. Patientkontoret kan kontaktes på 7841 0444

Hvis du under din indlæggelse udsættes for tvang, skal du have tildelt en patientrådgiver, der bl.a. kan vejlede og rådgive dig i forbindelse med eventuelle klager.