Udredningsret

Patienter, der henvises og af Psykiatrien visiteres til udredning i Psykiatrien i Region Midtjylland, har pr. 1. september 2015 ret til at blive udredt indenfor 30 dage.

Er det - af lægefaglige grunde - ikke muligt at udrede patienten indenfor tidsfristen, skal patienten have en skriftlig plan for udredningsforløbet.

 

Hvornår er patienten udredt?

Patienten må betragtes som udredt, når beslutning vedr. initial behandling på grundlag af udredningen er truffet eller mistanken om sygdom, som kræver sygehusbehandling, er afkræftet.

Starten for udredningen beregnes fra den dag, hvor afdelingen modtager henvisningen.

Udredningen sker som udgangspunkt ud fra udredningspakker, der sætter tid på samtaleforløbet.

Hvem er dækket af udredningsretten?

Udredningsretten gælder for alle nyhenviste og af Psykiatrien visiterede børn, unge og voksne. Undtaget herfra er retspsykiatriske og akutte patienter.

Patienter, der er udredt ved henvisning, fx patienter henvist til behandlingspakker, er dækket af behandlingsgarantien: der må højst gå 30 dage fra afdelingen har modtaget lægens henvisning, til behandlingen er sat i gang.


Hvor lang tid går der fra udredning til behandling?

Behandlingen sættes i gang i umiddelbar forlængelse af udredningen. Der må - i overensstemmelse med behandlingsretten - højst gå 30 dage fra afdelingen har modtaget lægens henvisning, til behandlingen er påbegyndt.


Udredningsret- og behandlingsgaranti

Retten til udredning indenfor 30 dage blev indført i Region Midtjylland fra 1. september 2015.

Regeringen og Danske Regioner har på landsplan aftalt:

  • Indførelse af udredningsret og behandlingsgaranti på 30 dage pr. 1. september 2016.


Behandlingsgaranti

Er du henvist og af Psykiatrien visiteret til psykiatrisk behandling på et offentligt sygehus, så har du ret til behandling indenfor 30 dage, efter at henvisningen er modtaget.

Hvis Region Midtjylland ikke kan tilbyde behandling indenfor 30 dage på den afdeling, du er henvist til - eller på en af de øvrige afdelinger i regionen - kan du vælge at blive behandlet på et af de private behandlingstilbud, som Danske Regioner har indgået aftale med.

Det gælder dog kun, hvis ventetiden på de private behandlingstilbud er kortere, end ventetiden på de psykiatriske afdelinger i Region Midtjylland.

Behandlingsgarantien gælder ikke for retspsykiatriske patienter og patienter, som er underlagt tvangsforanstaltninger.

 

Hvis behandlingsgarantien ikke kan overholdes

Når du modtager et brev med en tid til behandling i Psykiatrien i Region Midtjylland, vil det fremgå, om vi kan tilbyde dig behandling indenfor behandlingsgarantien.

Hvis ventetiden er over 30 dage, og du ønsker at undersøge muligheden for at vælge et privat behandlingstilbud, skal du inden 8 dage kontakte Region Midtjyllands patientkontor. Find mere info i menuen til venstre.

Patientkontoret kan rådgive dig om reglerne - og om de private behandlingstilbud og deres ventetider.

 

Læs mere

Lov om ændring af sundhedsloven (eksternt link)
Udvidet behandlingsret for psykisk syge voksne.

Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v. (eksternt link)