- et site til dig, der er elev eller underviser på en ungdomsuddannelse.

Her finder du

  • "MIT LIV UDEN FILTER" - POV-film
  • PODCASTS OG VIDEOER om psykiske sygdomme
  • RÅDGIVNINGSTILBUD tæt på dig, som du kan kontakte, hvis du (eller en ven) får brug for hjælp
  • UNDERVISNINGSMATERIALE, så I kan snakke om mental trivsel og mistrivsel i klassen

Tjek det ud:

Events i 3 byer

I løbet af 2018-2019 bliver der afholdt 'Ung Uden Filter' events her:

Hedensted Kommune

Tørring Gymnasium den 12. november kl. 9-12.30.

Horsens Kommune

SOSU skolen den 16. november kl. 9-12.30.

HF & VUC den 21. november kl. 8.30-12.00.

Herning Kommune

Huset no. 7 den 20. februar kl.9-14 

Se mere på #ungudenfilter

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Hvorfor ung uden filter?

I dag rammes et stigende antal unge af psykisk mistrivsel, som ofte starter i teenageårene. 8 % af unge mellem 15 og 25 år har eller har haft en psykisk lidelse (kilde: en-af-os.dk). Samtidig er der mange, som er pårørende til en person med en psykisk sygdom, det kan fx være en søskende eller en forælder.

På trods af at psykisk mistrivsel er udbredt, er der stadig et stort tabu om psykisk sygdom, som gør, at det kan være svært at tale åbent om problemerne. I stedet forsøger mange unge at skjule problemerne. Man gemmer sig bag en facade, når man er i skolen. Og når man er på de sociale medier, bruger man smukke filtre til at skjule sine problemer.

Med Ung Uden Filter vil vi bryde tabuet om psykisk sygdom! Derfor dropper vi filteret og taler åbent om det, der er svært - fx ensomhed, stress og selvskade.

Tak

Tak til Nanna Boye, Martin Friis, Carina Sølbek Hansen og Alexander Strange fra Designskolen Aarhus, der har udarbejdet det grafiske udtryk for Ung Uden Filter.

Tak til følgende fonde, der alle har ydet økonomisk støtte til Ung Uden Filter:
Den A.P. Møllerske Støttefond, TrygFonden, Jascha Fonden og Engel Friis Fonden.