Tilbud til alle borgere med sindslidelser og deres pårørende.

Psykoedukation betyder undervisning i egen eller pårørendes psykiske sygdom og andre relaterede emner. PsykInfo Midt tilbyder psykoedukation i form af op til 50 offentlige temaaftener, som foregår i byerne i Region Midtjylland.

Temaaftenerne laves i samarbejde med kommunerne i regionen og i nogle tilfælde med bruger-pårørendeorganisationer. Alle er velkomne.

Læs mere om temaaftenerne her og tilmeld dig en nyhedsmail, hvor du løbende får information om aftenerne.

Udover temaaftenerne skal der udarbejdes en ny model for pårørenderådgivning, hvilket betyder at alle pårørende i regionen skal have lige muligheder for rådgivning og psykoedukation fremover. Der vil løbende komme nyheder om hvor langt Psykinfo Midt er med modellen

Yderligere oplysninger, kontakt: 
Jette Dupont Lauritsen, Konsulent
jetlur@rm.dk / 3062 1687