Indenfor murene

  • Pris 249 kr.
  • Forsendelsespris 60 kr

Indenfor murene: Et øjebliksbillede af psykiatrisk hospital i Risskov ved Aarhus.Psykiatri og Social, Region Midtjylland, 2016 - 240 sider 
Fotojournalist Hanne Engelstoft og journalist Jørgen Kaarup videregiver i billeder og tekst en nutidig fortælling om et helt specielt hospital

Psykiatrisk hospital ved Risskov har siden opførslen været et frygtet og beundret vartegn for bydelen. Bogen videregiver i billeder bygningernes tavse vidnesbyrd om utallige skæbner og skiftende syn på behandlingen af psykisk syge. Billederne giver indblik i en mangfoldig, anderledes og fascinerende verden. En verden, der på en og samme tid er en arbejdsplads og et psykiatrisk behandlingssted.

Skriv til psykinfo@rm.dk

Offentlige institutioner skal ved bestilling oplyse EAN nr. samt CVR nr. Hvis der er tale om en institution indenfor Region Midtjylland, skal man ved bestilling oplyse posteringskontonummer i ØS samt afdelingsnummer