Anette Vendelbo Jørgensen
Frivilligkooridinator
Mail: anejoerg@rm.dk
Tlf: 2018 5537

Charlotte Louise Kold
Projektmedarbejder
Mail: charln@rm.dk
Tlf: 2484 0705

Jesper Dessau
Konsulent
Mail: jesdes@rm.dk
Tlf: 2026 5456

Jette Dupont Lauritsen
Konsulent
Mail: jetlur@rm.dk
Tlf: 3062 1687

Line Gry Christensen
Bibliotekar & Informationsmedarbejder
Mail: linecr@rm.dk
Mobil: 2347 7789

Per Rasmussen
Kontorassistent
Mail: perrau@rm.dk
Tlf: 2461 4842

Sara Munk Nielsen
Regional projektleder for EN AF OS-kampagnen
Mail: samnie@rm.dk
Tlf: 2164 1023
 

PsykInfo Midt udgør Formidlingsteamet i Kommunikation og Formidling, Psykiatri og Social, Region Midtjylland