I kommunalt regi eksisterer forskellige tilbud, der lægger sig tæt op af PsykInfo Midts arbejdsfelt, omkring formidling af information om psykiatri og psykisk sygdom

PsykInfo Viborg
Psykiatriskole Struer