I "Mit vendepunkt i livet 2021" møder vi en række modige EN AF OS-ambassadører, der alle deler en personlig historie om en skelsættende oplevelse eller begivenhed.  

En EN AF OS-ambassadør er en frivillig i kampagnen EN AF OS, som har eller har haft psykisk sygdom tæt inde på livet.


Henrik

I kalenderen møder vi fx Henrik. For ham blev de lange gåture det vendepunkt, der fik ham væk fra bulimien. Vi møder også Karen. For hende blev det et vendepunkt at erkende, at hun har en psykisk sygdom - men at hun ikke er sin diagnose. 


Karen

En kalender om håb, vendepunkter og drømme

Formålet med fotokalenderen er at skabe håb, smil og dialog om psykisk sygdom. Tanken er, at historierne i kalenderen kan være med til at skabe større forståelse for mennesker, der lever med psykisk sygdom.

Udkommer på Sindets Dag

Den flotte kalender udkommer på Sindets Dag, lørdag den 10. oktober 2020. Her vil EN AF OS-ambassadører og PsykInfo Midt uddele kalenderen til patienter og personale på sengeafsnit i Psykiatrien i Region Midt.

Køb en kalender

Man kan købe kalenderen til PsykInfo Midts temaaftener. Pris: 50 kr. 

Fra uge 43 sælges den endvidere på PsykInfo Midts kontor: Tirsdage mellem kl. 10-13. Adresse: Tingvej 15, 2. sal th, 8800 Viborg.  

Du kan også købe kalenderen ved Aarhus Universitetshospital Psykiatrien i Skejby. Du finder dem på Plan 2 - lige overfor kiosken. Bemærk at der kun kan betales med MobilePay.