Book et besøg med EN AF OS

Mange unge har psykiske problemer. Seneste undersøgelse fra EN AF OS viser, at 8 % af unge har eller har haft en psykisk lidelse. Mange kæmper med ensomhed, føler sig stressede eller er selvskadende.

I EN AF OS arbejder vi for at forebygge psykisk mistrivsel blandt unge. Derfor tilbyder vi nu alle efterskoler i Region Midtjylland et besøg, hvor vi gennem oplæg og workshops i klassen vil sætte mental mistrivsel på skoleskemaet.

Vil I have besøg af EN AF OS – så udfyld skema nederst på siden!

Indhold og opbygning

Vi møder op med 1-2 medarbejdere med social- og sundhedsfaglig baggrund fra PsykInfo Midt og 1-3 unge ambassadører, der har personlig erfaring med psykiske problemer, som vil lede jer gennem dagens program (varighed 3-5 timer - efter aftale).

 1. Introduktion til dagen
 2. Fagligt oplæg: Medarbejder fra PsykInfo fortæller om psykisk trivsel og mistrivsel
 3. Personligt oplæg: En eller flere unge ambassadører fra EN AF OS deler personlige historier om psykiske problemer
 4. Workshop: Eleverne skal arbejde i grupper om problemstillinger ift. ungdomsliv og psykisk mistrivsel. Unge ambassadører faciliterer workshoppen
 5. Afslutning

Forud for klasseundervisningen har vi afholdt et forberedende møde med klassens lærere (varighed ca. 1-1,5 timer). Efter undervisningen er der evaluering for både elever og lærer.

Udbytte

Eleverne får:

 • Værktøjer til at møde og håndtere ungdomslivet og psykisk mistrivsel
 • Lære at tale åbent om problemstillinger ved psykisk sygdom, så de nemmere kan starte en dialog, hvis de selv – eller en ven/pårørende – får det svært
 • Kendskab til rådgivninger og andre tilbud, hvor de kan få hjælp, hvis det bliver nødvendigt.

Lærerne får:

 • Gode råd og værktøjer til at spotte og håndtere psykisk mistrivsel blandt unge
 • Introduktion til materiale
 • Værktøjer til at åbne for debat om psykiske problemer blandt unge m.m.

EN AF OS

EN AF OS er en landsdækkende kampagne, der arbejder for at skabe mere åbenhed om psykisk sygdom.
I Region Midtjylland er EN AF OS forankret i Psykiatrisk Informationscenter i Region Midt (PsykInfo Midt).

Tidspunkt

Vi kan besøge jer i løbet af 2018 eller 2019. Udfyld skemaet herunder, så kontakter vi jer og aftaler nærmere.

Pris

Tilbuddet 'EN AF OS – UD TIL UNGE på efterskolerne' er finansieret af TRYGFONDEN og A.P. MØLLERS STØTTEFOND. Det betyder, at I som efterskole udelukkende skal betale kørsel for ambassadørerne. Alle ambassadører er bosat her i regionen.

Ja tak, vi vil gerne sætte psykisk mistrivsel på skoleskemaet!

Er der nogle emner I er særligt interesserede i at høre mere om? (Vælg max 2)