Som patient i det danske sundhedsvæsen har du nogle rettigheder. Det kan være indenfor behandlingen, hvis der sker en fejl eller hvis du ønsker at klage. Det kan også dreje sig om aktindsigt, tolkebistand og befordringsgodtgørelse. På disse sider finder du mere information om dine rettigheder.