Her kan du læse om spiseforstyrrelser hos børn, unge og voksne.

Optagethed af kost, figur og vægt er en uproblematisk del af tilværelsen for mange mennesker. Det er ikke i sig selv sygeligt at fokusere på krop og vægt eller på mad og spisning, så længe dette fokus ikke skubber andre normale hverdagsting til side. Det er vigtigt at kunne se, hvornår et uproblematisk fokus på krop og mad bliver sygeligt.

I Region Midtjylland foregår behandlingen af spiseforstyrrelser på Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser, der har afdelinger i Aarhus og Herning.

Vi håber, at informationen kan være en hjælp til, at du og dine pårørende bliver klogere på spiseforstyrrelser og kommer i behandling, hvis det er nødvendigt. Vi opfordrer til, at du drøfter indholdet med relevante pårørende, venner og behandlere.


Om diagnosen

En spiseforstyrrelse er en psykisk lidelse, der påvirker dit forhold til mad og din vægt og krop. En spiseforstyrrelse påvirker dig også psykisk og socialt. Du vil ofte være træt, trist og have problemer med at koncentrere dig. Mange trækker sig fra venner og familie – både for at undgå spisesituationer, men også fordi man bare ikke kan overskue at være sammen med andre.

En spiseforstyrrelse kan komme til udtryk på mange måder. Har du en spiseforstyrrelse, kan dit mål være at:

 • fokusere så meget på mad, at du slipper for at tænke på negative ting i dit liv
 • være tynd eller at have en bestemt vægt
 • at spise ekstremt sundt eller på en bestemt måde

Måske synes du ikke selv, der er noget galt. Derfor føler du ikke, du har behov for hjælp.

Hvornår er det en spiseforstyrrelse?

Typer af spiseforstyrrelser


Årsag

Der findes ikke én grund til, at man udvikler en spiseforstyrrelse. Herunder kan du læse om forskellige faktorer, der påvirker risikoen.

Sårbarhed

Udløsende faktorer

Fastholdende faktorer


Symptomer

Psykologiske symptomer

Symptomer på BED

Symptomer på anoreksi

Symptomer på bulimi

Andre spiseforstyrrelser


Hvordan stilles diagnosen?

Kontakt din læge

Henvist – hvad nu?

Ret til hurtig udredning

Undersøgelse

Efter undersøgelsen

Involvering af pårørende

Hvis du er ved at udvikle en spiseforstyrrelse


Ledsagesygdomme

Fysiske konsekvenser af overvægt

Fysiske konsekvenser af undervægt

Fysiske konsekvenser af kompenserende adfærd


Om behandlingen

Om behandlingen

Gruppeterapi for BED-patienter

Du skal lære at spise igen

Psykologisk behandling

Undervisning i sygdommen

Medicinsk behandling ved bulimi

Langt de fleste behandles uden indlæggelse. Men ved meget alvorlig anoreksi og bulimi kan behandling under indlæggelse være nødvendigt. Hvis du er under 18 år, vil dine forældre være med i behandlingen og deltage i daglige måltider under indlæggelsen.

Behandlingen under indlæggelse indeholder tre vigtige elementer:

 • Støtte til normalisering af spisning og vægt
 • Behandling med fokus på at støtte dig i at arbejde med tanker, følelser og adfærd, som ligger bag ved og vedligeholder spiseforstyrrelsen
 • Støtte til at genfinde de ressourcer og det livsindhold, som er en forudsætning for en velfungerende hverdag.

Jo bedre du får det, jo mere ansvar vil du få. Du vil derfor blive inddraget mere aktivt i:

 • planlægning og tilberedelse af mad
 • træning i at spise med andre, alene, sammen med familien og sammen med andre udenfor afdelingen
 • planlægning af hjemmebesøg

Dagligdagen i afdelingen er bygget op over et fast ugeprogram, hvor mange af aktiviteterne foregår i grupper. Gennem samværet i grupper kan du genlære færdigheder, som du har mistet på grund af spiseforstyrrelsen. Det gælder både i forhold til spisning, kropsopfattelse og i forhold til at fungere sammen med andre.

Eksempler på gruppeaktiviteter er:

 • Terapi i samtalegruppe
 • Billedterapigruppe
 • Krop og bevægelse
 • Spisedagbogsgruppe.

I hele indlæggelsesforløbet inddrages pårørende, så I kan arbejde sammen mod de anorektiske tanker og handlinger i forbindelse med hjemmebesøg, efterfølgende udskrivning og fortsat behandling uden indlæggelse.

På vej ud af spiseforstyrrelsen

Dine pårørende er vigtige


Gode råd

Hvilke muligheder er der for forebyggelse?

Hvad kan du selv gøre, hvis du lider af en spiseforstyrrelse?

Hvad kan pårørende gøre?

Hjælp til pårørende


Mere information

Video: Dittes datter har anoreksi

VIdeo om at være mor til en datter med en spiseforstyrrelse

Ditte fortæller om, hvordan hendes datter blev syg og om de svære udfordringer, der fulgte med. 

 

Video med Emma og Alberte om anoreksi

Emma på 17 år, fortæller sammen med sin veninde Alberte, om sin anoreksi. Se flere videoer om spiseforstyrrelser på www.headmatters.dk

Video om anoreksi

Tekst på denne side er opdateret november 2021 (version 1.05).

Senest revideret af Line Ranzau Hansen, ledende overlæge ved Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser.

 

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.