Velkommen til vores patientinformation om spiseforstyrrelser hos børn og unge. Her kan du læse om diagnosen og få gode råd til, hvad du kan gøre.

Optagethed af kost, figur og vægt er en uproblematisk del af tilværelsen for mange mennesker. Det er ikke i sig selv sygeligt at fokusere på krop og vægt eller på mad og spisning, så længe dette fokus ikke skubber andre normale hverdagsting til side. Det er vigtigt at kunne se, hvornår et uproblematisk fokus på krop og mad bliver sygeligt.

I Region Midtjylland foregår behandlingen af spiseforstyrrelser på Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser, der har afdelinger i Aarhus og Herning.

Vi håber, at informationerne kan være en hjælp til, at du og dine pårørende bliver klogere på spiseforstyrrelser og kommer i behandling, hvis det er nødvendigt. Vi opfordrer til, at du drøfter indholdet med relevante pårørende, venner og behandlere.

 

Om diagnosen

Hvad er en spiseforstyrrelse?

Tre hovedgrupper af spiseforstyrrelser


Årsag

Hvorfor får nogle en spiseforstyrrelse?

Disponerende faktorer

Udløsende faktorer

Fastholdende faktorer

De samfundsmæssige og kulturelle faktorer


Symptomer

Fysiske symptomer ved undervægt

Fysiske symptomer ved kompenserende adfærd

Psykologiske følgesymptomer ved spiseforstyrrelser

Risikoadfærd


Forskellige grader af diagnosen

Grader af anoreksi

Grader af bulimi


Hvordan stilles diagnosen?

Egen læge eller en psykiater stiller diagnosen

Diagnostiske kriterier ved anoreksi

Diagnostiske kriterier ved bulimi

Diagnostiske kriterier ved andre spiseforstyrrelser


Hvilke former findes der?

Typer af spiseforstyrrelser


Om behandlingen

Vejen til behandling

Udredning

Behandling

Involvering af pårørende

Behandlingsforløb af personer med anoreksi

Behandlingsforløb af personer med bulimi

Behandlingstilbud under indlæggelse


Gode råd

Hvilke muligheder er der for forebyggelse?

Hvad kan du selv gøre, hvis du lider af en spiseforstyrrelse?

Hvad kan pårørende gøre?

Hjælp til pårørende


Mere information

Video om at være mor til en datter med anoreksi

Ditte om hvordan hendes datter blev syg og om de svære udfordringer, der fulgte med. 

Video om at være mor til en datter med anoreksi

Video med Emma og Alberte om anoreksi

Emma på 17 år, fortæller sammen med sin veninde Alberte, om sin anoreksi. Se flere videoer om spiseforstyrrelser på www.headmatters.dk

Video om anoreksi

Denne side er opdateret november 2018 (version 1.04).

Senest revideret af: Kristian Rokkedal

Faglig ansvarlig for denne side: Per Hove Thomsen, overlæge på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.