Velkommen til vores patientinformation om autisme hos børn og unge. Her kan du læse om diagnosen og få gode råd til, hvad du kan gøre.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling står for hjælpen til børn og unge med autisme i Region Midtjylland.


Om diagnosen

Hvad er autisme?

Hvor almindeligt er autisme?

Handikap eller udviklingsforstyrrelse?

Forskelle mellem drenge og piger

Tænkning og forståelse hos børn og unge med autisme

Læring hos børn og unge med autisme


Årsag

Hvorfor får nogle autisme?

Genetisk undersøgelse


Hvordan stilles diagnosen?

Undersøgelse for autisme

Hvad skal der til, før man får stillet diagnosen autisme?


Hvilke former findes der?

Fire forskellige typer

Infantil autisme

Atypisk autisme

Aspergers syndrom

GUA - gennemgribende udviklingsforstyrrelse, anden

PDA - en særlig profil hos nogle personer med autisme

"Selv om det var hårdt at få diagnosen, var det også en lettelse at få sat ord på, hvorfor William har haft det så svært."

- Lene, mor til William på 10 år, der har autisme


Ledsagesygdomme

Høj forekomst af andre børnepsykiatriske vanskeligheder

Ledsagende tilstande


Om behandlingen

Formålet med behandlingen

Specialpædagogisk behandling

Psykoedukation

Støtte og vejledning til familien

Autisme og medicin

Medicin mod psykiske sygdomme

Medicin mod adfærdsforstyrrelser

Medicin mod søvnforstyrrelser

Medicin mod fysiske sygdomme


Gode råd

Hvad kan forældre gøre?


Mere information

Video om autisme hos børn

Video om en hverdagssituation og hvordan den kan blive opfattet af et barn med autisme.

Video om at have autisme

Denne side er opdateret juli 2019 (version 1.02).

Senest revideret af: Ulla Eriksen, overlæge på Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Viborg

Faglig ansvarlig for denne side: Per Hove Thomsen, overlæge på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.