Her finder du alle vores patientinformationer om psykiske diagnoser.

Patientinformationer om psykiske diagnoser

Vi har i Psykiatrien lavet en række patientinformationer, der beskriver de fleste psykiske diagnoser. Her kan du bl.a. finde svar på, hvad symptomerne er, hvorfor man får den, hvad du kan gøre og meget mere. Dem kan du finde lige herunder.

Vælg først om du vil se patientinformationer, der handler om når voksne eller børn og unge har diagnosen.

Patientinformationer om psykiske diagnoser fra de lokale afdelinger

Vores lokale afdelinger i Psykiatrien laver også patientinformation om de psykiske diagnoser. Det kan fx være beskrivelser af forløb eller hvordan det foregår, når man skal have undervisning om en diagnose.

Vælg en psykisk diagnose herunder, som du vil se patientinformationer om.