Denne patientinformation handler om stemningsstabiliserende medicin ved bipolar lidelse. Den er skrevet til dig, der er i behandling i psykiatrien i Region Midtjylland, og til dine pårørende.

Siden her beskriver, hvad bipolar lidelse er, og hvordan man kan behandle bipolar lidelse med stemningsstabiliserende medicin.

Vi håber, at denne patientinformation kan være en hjælp til, at du og dine pårørende kan blive klogere på stemningsstabiliserende medicin.


Om bipolar lidelse

Hvad er bipolar lidelse?

Hvorfor behandle bipolar lidelse?

Hvordan behandler man bipolar lidelse?


Om medicin mod bipolar lidelse

Hvad er stemningsstabiliserende medicin?

Typer af medicin

Lithium

Medicin mod epilepsi (antiepileptika)

Medicin mod psykoser (antipsykotika)

Hvordan indtager man medicinen?

Hvilken medicin passer til dig?

Hvordan kontrollerer man behandlingen?

Er medicinen skadelig?

Hvor længe skal du have medicin?


Forebyg tilbagefald

Kend dine tegn

Denne side er opdateret november 2019 (version 1.02).

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.