Retten kan beslutte, at en person med psykisk sygdom ikke skal straffes, men have en anden dom, fx en behandlingsdom.


Hvad er en behandlingsdom?

Typer af behandlingsdomme

Dommens varighed

Frit sygehusvalg

Udskrivning

Formål med dommen


Sådan foregår det

Bistandsværge

Den behandlingsdømtes rettigheder og pligter

Rollefordeling mellem den retspsykiatriske afdeling og Kriminalforsorgen


Mere information

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.