Lider du af personlighedsforstyrrelse, tilbyder Regionspsykiatrien Midt i Viborg dig et undervisningsforløb.

Undervisningen bygger på mentaliseringsbaseret terapi. Mentaliseringsbegrebet dækker over evnen til at forestille sig, hvad andre tænker og føler. Mentalisering handler også om at være undersøgende i forhold til, hvorfor man selv tænker og føler, som man gør.

I Mentaliseringsbaseret terapi hjælpes du via undervisning og samtale til at få bedre indsigt i dine egne og andres følelser. Det er vores erfaring, at når man kender sine egne og andres følelser, er det lettere at indgå i sunde relationer.


Sådan foregår det

Sådan foregår undervisningen


Regler og rammer

Regler og retningslinjer


Hvem?

Målgruppe


Hvor og hvornår

Program og information


Afbud

Husk at melde afbud

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.