Lider du af personlighedsforstyrrelse, tilbyder Regionspsykiatrien Midt i Skive dig et undervisningsforløb rettet mod det at have denne lidelse.

Undervisningen bygger på mentaliseringsbaseret terapi. Mentaliseringsbegrebet dækker over evnen til at tænke følelsesnært om eget og andres sind og om, hvad der foregår mellem mennesker.

For at udvikle sin mentaliseringsevne, kræver det, at man bliver god til at indtage det, man kalder en mentaliserende holdning i stressede situationer. Undervisningsforløbets mål er derfor, at give en øget forståelse af eget og andres indre mentale liv med fokus på mentaliseringsevnen.

Lykkes det, vil man føle sig mere robust, få en tydeligere indre kerne, og tåle mere i relationen med andre. Derved trives man bedre i nære relationer og i samarbejdet med andre.


Sådan foregår det

Sådan foregår undervisningen


Regler og rammer

Regler og retningslinjer


Hvem?

Målgruppe


Hvor og hvornår

Program og information


Afbud

Afbud

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.