Når du går til behandling i OPUS - Team for Skizofreni - bliver du og dine nærmeste pårørende tilbudt at deltage i en flerfamiliegruppe.

Når man som ung netop har fået stillet en skizofrenidiagnose, står man ofte overfor at skulle løse en mængde nye problemer. Hertil kan du og din familie have brug for ny viden og støtte.

Undersøgelser viser, at deltagelse i flerfamiliegruppe kan mindske risikoen for tilbagefald.

Formålet med familiegruppe


Sådan foregår det

Sådan foregår familiegruppe

Fast dagsorden

Eksempler på problemer der kan tages op i flerfamilegruppen


Hvem?

Hvem kan deltage?

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.