Denne vejledning er til dig, som er i behandling og er henvist til at læse informationen af din behandler. Hvis du er pårørende til en, som er henvist til siden, kan det også være en idé at læse informationen. 

Velkommen til Sengeafsnit 3 for Spiseforstyrrelser.

Vi glæder os til at samarbejde med dig og dine pårørende. Denne husorden vil oplyse dig om nogle grundlæggende regler, som er af stor betydning for vores fælles dagligdag.

For at kunne hjælpe dig bedst muligt under din indlæggelse forventer vi, at du følger afdelingens døgnrytme og deltager i alle fastlagte møder og aktiviteter, med mindre vi aftaler andet. Du kan læse mere om dette i afsnittets Døgn- og ugeplan, som du får udleveret.


Mad og drikke

Mad og drikke serveres i afdelingen


Medicin

Aflevér din medicin til personalet


Omgangstone og socialt samvær

Tag hensyn til og respektere hinanden

Samvær foregår i fælles arealer


Personlige ejendele


Rygning

Kun tilladt at ryge på anviste udeområder

Lightere og tændstikker er forbudt


Besøg

Du må gerne få besøg i besøgstiderne


Påklædning

Afstem din påklædning til din fysiske tilstand


Telefon, computer m.m.

Mobil og computere må benyttes specifikke steder

Regler om fotografering og lydoptagelser


Husdyr

Kæledyr er ikke tilladt


Opholdsarealer

Ryd op efter dig selv


Handel, bytte og lån

Vi fraråder at handle, låne eller spille om penge

Aflever lånte ting tilbage inden udskrivelse


Udgang

Giv besked, når du kommer eller forlader afdelingen


Trusler, vold og hærværk

Hærværk medfører krav om erstatning


Overtrædelse af husordenen

Overhold altid husordenen

Øvrige indgreb og begrænsninger for patienter

Husordenen er lavet i samarbejde med patienter og personale


Særligt for børn under 15 år

Forældre skal ved indlæggelse give samtykke til aktiviteter

Forældretilladelse til brug af net og mobil

Der er aldersgrænse for film og spil

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.