Denne vejledning er til dig, som er i behandling og er henvist til at læse informationen af din behandler. Hvis du er pårørende til en, som er henvist til siden, kan det også være en idé at læse informationen. 

Velkommen til Sengeafsnit 2 for unge i Skejby og Sengeafsnit 4 for unge i Herning.

Vi glæder os til at samarbejde med dig og dine pårørende. Denne husorden vil fortælle dig om nogle grundlæggende regler, som er af betydning for vores fælles dagligdag.

For at du kan få mest ud af din indlæggelse, så forventer vi, at du følger afdelingens døgnrytme og deltager i alle fastlagte møder og aktiviteter, med mindre andet aftales med din kontaktperson. Du kan se mere om dette i afsnittets døgn- og ugeplan, som du vil få udleveret.


Omgangstone og socialt samvær

Tag hensyn til og respektere hinanden

Hold orden på sengestuen

Samvær foregår på fælles arealer


Personlige ejendele

Afsnittet er ikke ansvarlige for ødelæggelse og tyveri af dine værdier


Rygning

Kun tilladt at ryge på anviste udeområder

Lightere og tændstikker er forbudt

Levende lys er ikke tilladt


Besøg

Besøg er tilladt uden for de planlagte aktiviteter


Påklædning

Din påklædning må ikke genere eller støde andre


Mobiltelefon, computer m.m.

Telefon og computer må som udgangspunkt benyttes på værelset

Regler omkring fotografering og lydoptagelser


Husdyr

Ingen kæledyr på afsnittet - kun besøg på udendørsarealer


Rusmidler og farlige genstande

Ingen indtagelse eller besiddelse af alkohol eller euforiserende stoffer


Handel, bytte og lån

Vi fraråder at handle, låne eller spille om penge med hinanden


Trusler, vold og hærværk

Hærværk kan medføre krav om erstatning


Overtrædelse af husordenen

Overtrædelse af husorden kan medføre ændringer/ophør i behandling


Andet

Denne husorden er udarbejdet i juni 2021

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.