Hop til hovedindhold

Denne vejledning er til dig, som er i behandling og er henvist til at læse informationen af din behandler. Hvis du er pårørende til en, som er henvist til siden, kan det også være en idé at læse informationen. 

I forbindelse med et barns behandling på Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser kan socialrådgiveren på klinikken hjælpe familien med at afklare, om der er behov for sideløbende støtte fra kommunen.

Socialrådgiveren kan også hjælpe med at søge den rette hjælp i kommunen og være med til at sikre, at der sker en løbende koordinering mellem kommunen og Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser.

Denne information er tænkt som et udgangspunkt for en uddybende samtale med socialrådgiveren. Den handler derfor udelukkende om økonomisk støtte i forbindelse med behov for orlov og tabt arbejdsfortjeneste.


Orlov

En behandlingskrævende spiseforstyrrelse kan kræve orlov for pårørende


Ansøgning om orlov

Du kan søge orlov ved Udbetaling Danmark eller kommunens familie- og handicapafdeling

Orlov skal vare mere end 12 dage sammenlagt

Du får enten løn under orlov eller højeste dagpengesats

Sådan udfylder du din ansøgning

Kontakt Udbetaling Danmark på 7012 8064


Ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste

Søg for kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

Barnets lidelse skal være lang og indgribende

Du kan få kompensation for tabt arbejdsindkomst

Sådan udfylder du din ansøgning

Kontakt

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, Skejby
Palle Juul Jensens Boulevard 175, Indgang K
8200 Aarhus N
Tlf. 7847 1000


www.bua.rm.dk
Skriv en sikker mail til afdelingen