Denne vejledning er til dig, som er i behandling og er henvist til at læse informationen af din behandler. Hvis du er pårørende til en, som er henvist til siden, kan det også være en idé at læse informationen. 

Fysioterapibehandling er et tilbud til patienter i behandling på Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser, Team Herning.

Her arbejder vi med kropslig tilgang og problematikker som:

  • Forstyrret kropsopfattelse
  • Nedsat evne til at mærke eller identificere kropslige signaler (sult, mæthed, glæde, vrede)
  • Kompenserende adfærd (tvangsmotionering)
  • Fysiske symptomer (smerter, uro, søvnmangel, anspændthed)
  • Kropslige symptomer på angst
  • Konstateret Osteopeni/Knogleskørhed

Tanken er, at krop og psyke gensidigt påvirker hinanden. Ved at arbejde med kroppen kan du lære nye ting om dig selv og lære dine reaktionsmønstre at kende. Dette kan bidrage til at ændre den måde, du er opmærksom på dig selv og din krop, samt den måde du tolker eller udholder din krops signaler.


Sådan foregår det

Det fysioterapeutiske tilbud: Undersøgelse, behandling og status

Arbejdsmetoder på forløbet

Mød op, deltag og arbejd med øvelserne


Hvor og hvornår

Fysioterapi finder sted hos Team Herning

Tiderne aftales individuelt mellem patient og behandler

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.