Med denne side ønsker vi i Psykiatrien i Region Midtjylland at give dig information om dine rettigheder som patient. Vi håber, siden vil give dig svar på de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med din behandling.

Du er altid velkommen til at kontakte Patientkontoret i Region Midtjylland, hvis du har brug for rådgivning om dine rettigheder.


Fold ud

Hvem kan hjælpe dig?

Tilknytning af kontaktperson

Bisidder til behandlingssamtaler og lignende

Vejledning og rådgivning af patientkontoret

Tildeling af patientrådgiver

Har du brug for en tolk?


Fold ud

Samarbejde

Samarbejde med dine pårørende


Fold ud

Din journal

Aktindsigt i din journal

Find din sundhedsjournal


Fold ud

Behandlingsplan

Hvis du bliver indlagt

Hvis du får behandling uden at være indlagt (ambulant behandling)

Revurdering af behandlingsplaner


Fold ud

Selvbestemmelse og informeret samtykke

Du har selvbestemmelse

Informeret samtykke

Undtagelser: Krav om informeret samtykke

Tavshedspligt samt videregivelse og indhentning af oplysninger


Fold ud

Kørsel til og fra hospital

Regler for kørsel

Hvordan fungerer kørselsordningen? (video)


Fold ud

Pakkeforløb

Hvad er et pakkeforløb?


Fold ud

Tvang

Hvad er tvang?

Hvornår må der bruges tvang?

Hvis du udsættes for tvang


Fold ud

Frit sygehusvalg og ret til hurtig udredning

Frit sygehusvalg

Udvidet frit sygehusvalg

Ret til hurtig udredning


Fold ud

Mere information

Hvis noget går galt (utilsigtede hændelser)

Muligheder for at klage

Nyttige links