Information til dig, der er forælder til et barn (0-14 år), som er i behandling i psykiatrien

Med denne side ønsker vi i Psykiatrien i Region Midtjylland at give informationer om rettigheder til dig, der er forælder til et barn, der er i behandling i psykiatrien. Vi håber, siden vil give dig svar på de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med din behandling.

Du er altid velkommen til at kontakte Patientkontoret i Region Midtjylland, hvis du har brug for rådgivning om dine rettigheder.


Fold ud

Hvem kan hjælpe dig?

Kontaktperson

Patientkontoret

Patientrådgiver

Tolk


Fold ud

Samarbejde

Samarbejde med forældre

Ret til information om dit barns sygdom og behandling


Fold ud

Dit barns journal

Aktindsigt

Orienteringsret


Fold ud

Behandlingsplan

Hvis dit barn bliver indlagt

Hvis dit barn får behandling uden at være indlagt (ambulant behandling)

Revurdering af behandlingsplaner


Fold ud

Selvbestemmelse og informeret samtykke

Selvbestemmelse

Informeret samtykke

Undtagelser

Tavshedspligt samt videregivelse og indhentning af oplysninger


Fold ud

Kørsel til og fra hospital

Regler for kørsel

Hvordan fungerer kørselsordningen? (video)


Fold ud

Pakkeforløb

Hvad er et pakkeforløb?


Fold ud

Tvang

Hvad er tvang?

Hvornår må der bruges tvang?

Hvis dit barn udsættes for tvang


Fold ud

Frit sygehusvalg og ret til hurtig udredning

Frit sygehusvalg

Udvidet frit sygehusvalg

Ret til hurtig udredning


Fold ud

Mere information

Hvis noget går galt (utilsigtede hændelser)

Muligheder for at klage

Nyttige links