I R4 understøtter vi den øvrige behandling med en række forskellige aktiviteter. Aktiviteterne kan tilgodese behov for både gruppen af patienter og den enkelte patient.

I praksis foregår aktiviteterne altid med tilstedeværelse af personale. Nogle aktiviteter tilbydes fortløbende og på fastlagte tidspunkter, andre periodevis, hvis det er relevant. Flere af aktiviteterne er fritidsprægede og adspredende for eksempel brætspil. Disse kan sættes i gang efter behov, eller hvis du har ønske om det.

De mange forskellige aktiviteter kan du læse om på de næste sider. Over tid vil aktiviteterne kunne ændre sig, da vi på R4 ønsker at indrette behandlingstilbuddene så hensigtsmæssigt som muligt.


Fold ud

Aktiviteter

Hvilke aktiviteter har vi?


Fold ud

Træningscenter

Et individuelt træningsprogram

Hvem kan deltage i aktiviteterne?

Praktisk information om brug af træningscenteret

Hvor og hvornår kan du træne?

Træning kræver tilmelding


Fold ud

Hockey

Hvad er formålet med hockey?

Hvem kan deltage i aktiviteten?

Praktisk information om hockeytimen

Hvor og hvornår kan du spille hockey?

Hockeytimen kræver tilmelding


Fold ud

Svømning

Hvad er formålet med svømning?

Hvem kan deltage i aktiviteten?

Praktisk information om svømmeaktiviteten

Hvor og hvornår kan du svømme?

Aktiviteten kræver tilmelding


Fold ud

Svømmegruppe

Hvad er formålet med svømmegruppen?

Hvem kan deltage i aktiviteten?

Praktisk information om svømmegruppen

Hvor og hvornår er der svømmegruppe?


Fold ud

Køkkengruppe

Hvad er formålet med køkkengruppen?

Hvem kan deltage i aktiviteten?

Praktisk information om køkkengruppen

Hvor foregår køkkengruppen?

Tilbud om individuel madlavning


Fold ud

Kreativt værksted

Hvad er formålet med et kreativt værksted?

Hvem kan deltage i det kreative værksted?

Praktisk information om det kreative værksted

Hvor foregår det kreative værksted?


Fold ud

Bedre liv-kursus

Hvad er formålet med kurset?

Hvem kan deltage i kurset?

Praktisk information om Bedre Liv-kurset

Hvor og hvornår foregår kurset?


Fold ud

Stemmehørergruppe

Hvad er formålet med gruppen?

Hvem kan deltage i gruppen?

Praktisk information om stemmehørergruppen

Hvor og hvornår foregår gruppen?


Fold ud

Morgengåtur

Mulighed for morgengåtur

Hvem er ansvarlige for morgengåturen?


Fold ud

Rengøring af egen stue

Ugentlig rengøring af egen stue

Hvad forventer vi af dig?

Hvad finder du i vaskerummet?