Til praktiserende læger, Lægevagten og øvrige samarbejdspartnere.


Fold ud

Om os

Samarbejde på tværs

Ambulante døgnpladser

Ikke en indlæggelse

Lægeligt ansvar

Ved behov for lægekontakt


Fold ud

Målgruppe

Målgruppe for de otte ambulante døgnpladser

Forudsætninger

Patienter påvirket af rusmidler


Fold ud

Forløb

Borgerens fremmøde i tilbuddet

Opholdets varighed og forløb


Fold ud

Praktiske oplysninger

Værelsernes indretning

Servicepakke

Sovende nattevagt

Henvendelse og visitation

Kontakt