Mobilteam Herning er et tilbud om psykiatrisk behandling i eget hjem, som kan iværksættes relativt hurtigt. Det er typisk et tilbud i en kortere periode på 4-6 uger, som alternativ til indlæggelse.

Mobilteam Herning er et team af sygeplejersker med bred psykiatrisk erfaring og en tilknyttet lægefaglig konsulent. Det vil som udgangspunkt være sygeplejerskerne i teamet, som varetager samtalerne med dig.


Fold ud

Hvad tilbyder Mobilteam Herning?

Intensiv sygepleje

Første besøg

Pårørende

Samarbejde med andre

Åbningstider


Fold ud

Samarbejde med egen læge

Egen læge

Medicin

Hvis du skal starte på ny medicin


Fold ud

Afslutning af dit forløb

Opfølgning


Fold ud

Mere information

Akut hjælp

Sikkerhedsplan

Telefonnumre