Børn af forældre med psykisk sygdom er et tilbud til forældre i behandling i Regionspsykiatrien Vest, som har børn under 18 år.
Det er et tilbud om forældre- og familiesamtale. Til samtalerne er børnenes situation i fokus, fordi børn påvirkes, når en forælder er ramt af psykisk sygdom.


Fold ud

Børnene kræver særlig opmærksomhed

Børn af forældre med psykisk sygdom

Forældre


Fold ud

Forældre- og familiesamtaler

Samtalerne


Fold ud

Søskende

Mindreårige søskende


Fold ud

Underretning og kontakt

Underretning

Kontaktoplysninger