Du er blevet henvist til et team i Viborg eller Skive i Regionspsykiatrien Midt for at blive udredt eller ambulant behandlet for en psykisk lidelse. Ambulant betyder, at du ikke er indlagt i forløbet.

Til at begynde med vil vi gennemgå forskellige informationer og fortælle dig om vores tilbud.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at spørge din kontaktperson eller andet personale.


Fold ud

Om os

Om Regionspsykiatrien Midts teams


Fold ud

Undersøgelse og behandling

Forløbet

Team for Vurdering og Udredning

Øvrige teams


Fold ud

Kontaktperson

Din kontaktperson


Fold ud

Pårørende og besøg

Pårørende


Fold ud

Praktiske oplysninger

Telefonnumre