Hop til hovedindhold

Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person. Du er en støtte for patienten og en vigtig samarbejdspartner for os på Sengeafsnittet for Retspsykiatri, R2, der varetager behandlingen. Vi vægter højt, at du bliver involveret – i det omfang sikkerheden tillader det. Patienterne har en dom til anbringelse eller behandling, og sikkerheden er derfor vigtig.

Du vil opleve, at der er mange regler omkring besøg. Reglerne er indført af hensyn til patienter, personale og besøgende og er vigtige at overholde, så vi kan sikre et sikkert miljø for alle.


Besøg

Besøgstider for pårørende

Hvor foregår besøg?

Mad

Hvem må besøge?

Anmod om besøgstilladelse

Undtagelser

Personlige ejendele

Sikkerhedsregler

Besøg fra samarbejdspartnere

Kontakt

Regionspsykiatrien Midt
Søndersøparken 1 
8800 Viborg
Tlf. 7847 4000
Skriv en sikker mail til afdelingen her
www.midt.ps.rm.dk