Lider du af personlighedsforstyrrelse, tilbyder Regionspsykiatrien Midt i Viborg dig et undervisningsforløb.

Undervisningen bygger på mentaliseringsbaseret terapi. Mentaliseringsbegrebet dækker over evnen til at forestille sig, hvad andre tænker og føler. Mentalisering handler også om at være undersøgende i forhold til, hvorfor man selv tænker og føler, som man gør.

I Mentaliseringsbaseret terapi hjælpes du via undervisning og samtale til at få bedre indsigt i dine egne og andres følelser. Det er vores erfaring, at når man kender sine egne og andres følelser, er det lettere at indgå i sunde relationer.


Fold ud

Sådan foregår det

Sådan foregår undervisningen


Fold ud

Regler og rammer

Regler og retningslinjer


Fold ud

Hvem?

Målgruppe


Fold ud

Hvor og hvornår

Program og information


Fold ud

Afbud

Husk at melde afbud