Lider du af personlighedsforstyrrelse, tilbyder Regionspsykiatrien Midt i Skive dig et undervisningsforløb rettet mod det at have denne lidelse.

Undervisningen bygger på mentaliseringsbaseret terapi. Mentaliseringsbegrebet dækker over evnen til at tænke følelsesnært om eget og andres sind og om, hvad der foregår mellem mennesker.

For at udvikle sin mentaliseringsevne, kræver det, at man bliver god til at indtage det, man kalder en mentaliserende holdning i stressede situationer. Undervisningsforløbets mål er derfor, at give en øget forståelse af eget og andres indre mentale liv med fokus på mentaliseringsevnen.

Lykkes det, vil man føle sig mere robust, få en tydeligere indre kerne, og tåle mere i relationen med andre. Derved trives man bedre i nære relationer og i samarbejdet med andre.


Fold ud

Sådan foregår det

Sådan foregår undervisningen


Fold ud

Regler og rammer

Regler og retningslinjer


Fold ud

Hvem?

Målgruppe


Fold ud

Hvor og hvornår

Program og information


Fold ud

Afbud

Afbud