Når et menneske får skizofreni, kan der for både den ramte og familien opstå nogle nye og svære problemstillinger. For at kunne løse disse problemer på en god måde har man brug for ny viden og støtte.

Undersøgelser viser, at deltagelse i flerfamiliegruppe, hvor man træner problemløsning og kommunikation, kan mindske risikoen for tilbagefald.


Fold ud

Sådan foregår det

Formål med gruppen

Metode i flerfamiliegruppen

Dagsorden

Indhold

Personale


Fold ud

Hvor og hvornår

Tid og sted


Fold ud

Afbud

Ved afbud