For at sikre et rart sted, hvor alle kan opholde sig, er det vigtigt, at du bidrager. Vi forventer, at du udviser en socialt accepteret adfærd, når du færdes i fællesarealerne, og at du deltager i miljøterapi.

Som en del af din behandling skal du også holde dig stof-og alkoholfri. Vi griber meget restriktivt ind under din indlæggelse, hvis vi opdager, at du har et misbrug. Du kan tale om misbrugsproblemer med personalet på afdelingen og afdelingslægen.


Fold ud

Hjælp til god adfærd

God adfærd og hjælp til selvkontrol


Fold ud

Miljøterapi

Miljøterapi og aktiviteter


Fold ud

Stoffer

Misbrug og indsmugling af stoffer

Påvirket af stoffer og alkohol


Fold ud

Indsmugling

Indsmugling af uønskede effekter