Når du går til behandling i OPUS - Team for Skizofreni - bliver du og dine nærmeste pårørende tilbudt at deltage i en flerfamiliegruppe.

Når man som ung netop har fået stillet en skizofrenidiagnose, står man ofte overfor at skulle løse en mængde nye problemer. Hertil kan du og din familie have brug for ny viden og støtte.

Undersøgelser viser, at deltagelse i flerfamiliegruppe kan mindske risikoen for tilbagefald.

Formålet med familiegruppe


Fold ud

Sådan foregår det

Sådan foregår familiegruppe

Fast dagsorden

Eksempler på problemer der kan tages op i flerfamilegruppen


Fold ud

Hvem?

Hvem kan deltage?