Sengeafsnit 1 for Skolebørn er Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdelings døgnafsnit for 7-13-årige. Her undersøger og behandler vi børn og unge med psykiske vanskeligheder.

Til at begynde med vil vi hjælpe børn og forældre til rette i afsnittet. Vi vil gennemgå forskellige informationer og fortælle om behandlingen, livet i afsnittet og meget mere.

Har I spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte personalet.


Fold ud

Om os

Om Sengeafsnit 1 for Skolebørn


Fold ud

Undersøgelse og behandling

Undersøgelse og behandling

Miljøterapi

Skole

Aktiviteter


Fold ud

Kontaktperson

Kontaktpersoner under indlæggelsen


Fold ud

Pårørende og besøg

Vi ønsker et tæt samarbejde

Besøg

Medindlæggelse

Telefon


Fold ud

Praktiske oplysninger

Forsikring

Husk at medbringe

Mødetider

Transport