Du er blevet henvist til OPUS i Børne - og Ungdomspsykiatrien for at blive behandlet for skizofreni, skizotypi eller skizoaffektiv tilstand.

OPUS-personalet håber, at vi på de næste sider kan være med til at give dig og din familie de første svar på, hvad behandlingstilbuddet går ud på.

I det videre forløb er du og din familie altid velkommen til at henvende jer, og vi er klar med mere information.


Om os

Hvad er OPUS?

Målsætning

OPUS-personalet


Former for behandling

Forløb

Medicin

Støttende samtaler

Kognitiv terapi

Social færdighedstræning

Fysioterapi

Psykoedukation

Flerfamilieterapi

Sundhedssamtale

Socialrådgiver


Pårørende

Rådgivning til pårørende

Information til forældre


Afslutning i OPUS

Ved afslutning i OPUS


Praktiske oplysninger

Hvor foregår samtalerne?