Ungegruppe er et tilbud til 15-20-årige, der har en spiseforstyrrelser og er nået et stykke i deres behandling. Det vil sige, at vægt og spisemønster er nogenlunde normaliseret, men du kan fortsat have spiseforstyrrede tanker og adfærd.

Vi har fokus på:

  • At stabilisere vægten i normalområdet
  • At støtte hinanden i fortsat at udvikle normale spisevaner
  • At støtte hver enkelt gruppedeltager i at kunne udtrykke tanker, følelser og behov over for andre
  • At snakke med hinanden om, hvilken betydning spiseforstyrrelsen har i dit liv
  • At snakke med hinanden om nye måder at løse problemer på

Fold ud

Sådan foregår det

Hvordan foregår ungegruppe?

Mulige samtaleemner


Fold ud

Regler og rammer

Regler


Fold ud

Hvem

Hvem kan deltage?


Fold ud

Hvor og hvornår

Hvor og hvornår?


Fold ud

Afbud

Husk at melde afbud