Tværfaglig Udgående Funktion (TUF) er en del af behandlingstilbuddet, som er tilknyttet Sengeafsnit 1 og Sengeafsnit 5 ved Afdeling for Skolebørn, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling.

Forløbet har blandt andet til formål at styrke forældres kompetencer og sikre gode overgange mellem indlæggelse og udskrivelse.

Tværfaglig Udgående Funktion bliver efterfølgende forkortet 'TUF'.


Fold ud

Sådan foregår det

Hvad er TUF?

Formålet med behandlingstilbuddet

TUF - Det tidligere Tværfagligt Udgående Team (TUT)

Baggrund for Tværfagligt Udgående Team (TUT)

Erfaringer fra Tværfaglig Udgående Team (TUT)


Fold ud

Hvem?

Hvem er TUF henvendt til?