Under dit ophold i Sengeafsnit 4 for Unge vil vi bestræbe os på at støtte dig bedst muligt og i overensstemmelse med dine religiøse og kulturbestemte behov på en respektfuld måde.

Vi opfatter religiøse behov som ønsker, der angår handlinger, aktiviteter, skikke og vaner, der har relation til menneskets gudsforhold - uanset hvilken religion personen tilhører.

På Hospitalsenheden Vest, som afsnittet er en del af, er der adgang til bistand fra hospitalspræsten.

 

Fold ud

Sådan foregår det

Hospitalspræsten

Gudstjeneste

Kirkestue


Fold ud

Hvem?

Hvem kan henvende sig?