Hvis dit barn har det svært i en periode, er det allervigtigste:

  • at fortælle barnet, at du vil passe på det og gerne vil have, at det har det godt
  • at barnet mærker, at det er betydningsfuldt.

Her er der samlet nogle råd om, hvordan du som forælder kan støtte dit barn med:

  1. Aflastning
  2. Struktur og forudsigelighed
  3. Håndtering af konflikter
  4. Positiv forstærkning og belønning

Rådene er ikke baseret på forskning eller eksakt viden. Det er erfaringer opsamlet igennem mange års børnepsykiatrisk praksis. Nogle råd vil måske være hjælpsomme for dig og dit barn – andre ikke. Brug det, som virker for jer.


Fold ud

1: Gode råd om aflastning

Gode råd om aflastning

Eksempler på aktiviteter, der kan dræne børn for energi

Eksempler på aktiviteter, der kan give børn energi

Aflastning til forældrene


Fold ud

2: Gode råd om struktur og forudsigelighed

Gode råd om struktur

Særskilt plan

Små klare realistiske mål

Undgå

De 8 H'er


Fold ud

3: Gode råd om konflikthåndtering

Gode råd om konflikthåndtering

Undgå direkte krav

Hvis barnet er meget opkørt

Hvis du selv er blevet meget opkørt i en konflikt


Fold ud

4: Gode råd om positiv forstærkning og belønning

Gode råd om positiv forstærkning og belønning

Tips om belønninger til børn