Du er blevet henvist til OPUS i Børne - og Ungdomspsykiatrien for at blive behandlet for skizofreni, skizotypi eller skizoaffektiv tilstand.

OPUS-personalet håber, at vi på de næste sider kan være med til at give dig og din familie de første svar på, hvad behandlingstilbuddet går ud på.

I det videre forløb er du og din familie altid velkommen til at henvende jer, og vi er klar med mere information.


Om os

OPUS er et tilbud til unge, der skal i behandling for skizofrene sindslidelser

Vi læger vægt på dialog og lytter til erfaringer, behov og ønsker

Personalet består af forskellige faggrupper


Former for behandling

Et forløb varer op til to år

Den medicinske behandling fastlægges i samarbejde med dig

Støttende samtaler med fokus på, hvad du har brug for

Vi arbejder med kognitiv terapi

Modtag træning ved sociale udfordringer

Du bliver tilbudt en kropsundersøgelse

Du bliver tilbudt læring i din psykiske lidelse

Deltag i gruppeforløb med andre familier

Får en sundhedssamtale med dine primære behandler

Du og dine pårørende får tilbud en samtale hos en socialrådgiver


Pårørende

Dine pårørende kan deltage i rådgivende samtaler

Skal dine forældre inddrages i dit behandlingsforløb?


Afslutning i OPUS

Ved afslutning i OPUS får du tilbudt et forløb uden indlæggelse


Praktiske oplysninger

Samtalerne med din behandler kan foregå i Skejby, Herning eller Viborg

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.