Under dit ophold i Sengeafsnit 4 for Unge vil vi bestræbe os på at støtte dig bedst muligt og i overensstemmelse med dine religiøse og kulturbestemte behov på en respektfuld måde.

Vi opfatter religiøse behov som ønsker, der angår handlinger, aktiviteter, skikke og vaner, der har relation til menneskets gudsforhold - uanset hvilken religion personen tilhører.

På Hospitalsenheden Vest, som afsnittet er en del af, er der adgang til bistand fra hospitalspræsten.

 

Sådan foregår det

Hospitalspræsten står til rådighed for dig

Gudstjeneste afholdes med altergang hver onsdag kl. 19.00-19.30

Kirkestuen er altid åben som stille- og bederum


Hvem?

Alle patienter og pårørende kan henvende sig til hospitalspræsten

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.