Vi glæder os til at samarbejde med dig og dine pårørende. Denne husorden vil oplyse dig om nogle grundlæggende regler, som er af stor betydning for vores fælles dagligdag. Vi vil derfor bede dig om at læse den grundigt igennem og spørge personalet ved tvivlsspørgsmål.

For at kunne hjælpe dig bedst muligt under din indlæggelse forventer vi, at du følger afdelingens døgnrytme og deltager i alle fastlagte møder og aktiviteter, med mindre vi aftaler andet. Du kan læse mere om dette i afsnittets Døgn- og ugeplan, som du får udleveret.

Velkommen til Sengeafsnit 3 for Spiseforstyrrelser.


Mad og drikke

Mad og drikke serveres i afdelingen


Medicin

Aflevér din medicin til personalet


Omgangstone og socialt samvær

Afstem din påklædning til din fysiske tilstand

Samvær skal foregå i fælles arealer


Rygning

Udendørs rygning, ingen alkohol eller euforiserende stoffer under indlæggelse

Levende lys er ikke tilladt af fare for brand

Lightere og tændstikker er forbudt


Besøg

Du må gerne få besøg i besøgstiderne

Besøgs- og adgangsrestriktioner pga. COVID-19


Telefon, computer m.m.

Tilladt at medbringe computer og mobiltelefon

Overtræd ikke regler vedrørende mobiltelefon


Husdyr

Kæledyr er ikke tilladt


Opholdsarealer

Ingen skældsord, trusler og voldelig adfærd

Afsnittet har ikke ansvar for dine værdigenstande

Ryg op efter dig selv


Undersøgelse af ejendele og post

Personale åbner breve og pakker med dig ved mistanke om pakkens indhold

Af sikkerhedsmæssige årsager kan vi gennemse dine ting og foretage en kropsvisitation


Handel, bytte og lån

Ikke tilladt at handle, låne eller spille om penge

Levér lånte ting tilbage inden udskrivelse


Udgang

Giv besked, når du kommer eller forlader afdelingen


Trusler, vold og hærværk

Hærværk medfører krav om erstatning


Overtrædelse af husordenen

Overhold altid husordenen


Særligt for børn under 15 år

Forældre skal ved indlæggelse give samtykke til aktiviteter

Skriftlig tilladelse for at blive optaget på video

Forældretilladelse til brug af net og mobil

Der er aldersgrænse for film og spil

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.