Velkommen til Sengeafsnit 1. Vi ser frem til at være sammen med dig i afdelingen og møde dine forældre og andre pårørende. Vi håber på et godt samarbejde med jer alle.

Lige som alle andre psykiatriske afdelinger skal vi også her på Sengeafsnit 1 have en husorden. Her kan man se noget om, hvilke regler vi har på afdelingen.

Husordenen er udarbejdet af personalet på Sengeafsnit 1 og tager udgangspunkt i reglerne i psykiatriloven.


Mad og drikke

Medbring ikke chips, slik og sodavand


Omgangstone og socialt samvær

Socialt samvær og god omgangstone er vigtigt på afsnittet

Forældre skal ved indlæggelsen give samtykke til aktiviteter

Sengetider er afhængige af alder - alle skal være på værelset kl. 21.30

Ikke tilladt at udsætte andre børn for drillerier


Personlige ejendele

Afsnittet er ikke ansvarlige for ødelæggelse og tyveri af dine værdier


Rygning

Rygning er ikke tilladt

Lightere og tændstikker er forbudt


Besøg

Besøgende er meget velkomne

Besøgs- og adgangsrestriktioner pga. COVID-19


Påklædning

Din påklædning må ikke genere eller støde andre


Mobiltelefon, computer m.m.

Mobiltelefoner er tilladt på værelset - dog ikke efter sengetid

Efter forældres tilladelse må børn låne afsnittets telefon


Husdyr

Kæledyr må ikke medbringes - efter aftale må de komme på besøg


Opholdsarealer

Rengøring sker efter gældende forskrifter


Handel, bytte og lån

Ikke tilladt at handle, bytte eller give sine ting væk


Trusler, vold og hærværk

Trusler og voldelig adfærd er ikke tilladt


Overtrædelse af husordenen

Ved overtrædelse inddrager vi barn og dets forældre for at finde løsninger


Medieregler

Medieregler: Brug internettet efter aftale med forældre og personale

Ikke tilladt at fotografere eller optage lyd på afsnittet

Udlån ikke personlig ejendele til de andre børn

Aldersmærkninger for spil og film overholdes

Forældre har ansvar for overvågning af elektronisk udstyr

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.